Rozwiązania detekcji i gaszenia pożarów w bloku o cyklu kombinowanym elektrowni na Litwie

  • Klient Lietuvos energija
  • Okres realizacji 2010 - 2012
  • Teren budowy Elektreny, Litwa
  • Partnerzy IBERDROLA Ingenieria y Construccion S.A.U.
  • Założenia projektu Instalacja zintegrowanego rozwiązania przeciwpożarowego w nowo wybudowanym bloku o cyklu kombinowanym w elektrowni na Litwie.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • Systemy detekcji pożaru
  • Systemy detekcji wycieków gazu
  • System gaszenia gazem
  • System gaszenia pianą
  • System gaszenia wodą
  • Uszczelnienia przeciwpożarowe

Specjaliści z firmy FIMA, którzy byli odpowiedzialni za ogólnie rozumiane bezpieczeństwo pożarowe bloku, zainstalowali wszelkie niezbędne systemy, a więc m.in. system przeciwpożarowy, detekcji wycieków gazu oraz gaszenia pożarów

Specjaliści z firmy FIMA podczas budowy 455 MW bloku o cyklu kombinowanym w elektrowni na Litwie byli odpowiedzialni za ogólnie rozumiane bezpieczeństwo pożarowe, instalację wszelkich niezbędnych systemów, a więc m.in. system sygnalizacji pożaru, detekcji wycieków gazu oraz gaszenia pożarów.

W celu ochrony przed różnymi źródłami ognia, FIMA zainstalowała w bloku kilka rodzajów systemów gaszących. W obszarach, w których istnieje ryzyko nagromadzenia się gazów zainstalowano systemy detekcji gazu oraz gaszenia CO2, natomiast w obszarach z instalacjami filtracji ropy naftowej zainstalowano systemy gaszenia ognia pianą. W przypadku, gdy zapłon nastąpi w transformatorach, generatorach wysokoprężnych, układzie łożysk turbiny lub kablowniach, do gaszenia ognia użyta zostanie woda, natomiast palące się kable zostaną ugaszone gazem FM200.

Wycieki gazu lub nagromadzenie się gazów w ilościach niebezpiecznych będzie wykrywane za pomocą analizatorów mieszanek gazowych. W zależności od stężenia gazu wykrytego w danym obszarze, system ma możliwość wysłania różnych ostrzeżeń - ostrzeżenia o wycieku, o niebezpiecznym nagromadzeniu się gazu oraz alarmu o niebezpieczeństwie.

Zewnętrzne detektory pożaru umożliwiają podjęcie natychmiastowej akcji w razie pojawienia się ognia w transformatorach wysokonapięciowych. Wewnątrz budynku rozmieszczono również czujniki dymu i temperatury. W wielu częściach bloku, systemy gaszące są aktywowane automatycznie alarmami pożarowymi w momencie, gdy ogień zostanie wykryty przez więcej niż jeden detektor.

Ponieważ fałszywa autoaktywacja może skutkować poważnymi kosztami, systemy zdublowano.

FAKTY

  • FIMA zainstalowała w bloku sześć różnych typów systemów gaszących:
    - system gaszenia ognia CO2,
    - system gaszenia ognia FM200,
    - system gaszenia ognia pianą,
    - instalację tryskaczową,
    - instalację zraszającą,
    - hydranty pożarowe.
  • Systemy gaszące obejmują 11 różnych obszarów i zabudowań.
  • Do budowy systemów detekcji pożaru oraz wycieku gazu użyto ponad 15 km kabli.
  • Zainstalowano ponad 1200 m2 uszczelnień przeciwpożarowych.
  • Wszystkie systemy aktywowano i przetestowano pod kątem ich pewności działania.

Podobne projekty