2019-04-04

FIMA zmodernizuje systemy obserwacyjne strażnicy Vileikiai

Powrót do listy wiadomości

Straż Graniczna Republiki Litewskiej (VSAT) zawała umowę ze spółką FIMA o modernizacji systemów obserwacyjnych umieszczonych na odcinku strażnicy granicznej Vileikiai.

Zgodnie z zawartą pod koniec marca bieżącego roku umową do 2020 r. planuje się zainstalować nowy sprzęt: na ustawionych na pograniczu wieżach zostaną zainstalowane kamery noktowizyjne, rozmieszczone zostaną nowe czujniki sejsmiczne, zmodernizowany zostanie sprzęt łącznościowy i komputerowy, co będzie służyło funkcjonariuszom Straży Granicznej pomocą w skutecznym zapobieganiu czynom przestępczym na odcinku strażnicy Vileikiai.

Jeszcze latem 2013 r. spółka zaawansowanych rozwiązań technicznych FIMA w znajdującej się w rejonie szyłokarczemskim (lit. Šilutė) strażnicy granicznej Vileikiai zainstalowała system obserwacji i kontroli granicy. Wdrożony w 2013 r. projekt spełnił oczekiwania pograniczników, co potwierdzają dane MSW Republiki Litewskiej. Przykładowo, na odcinku strażnicy Vileikiai w latach 2013-2014 zanotowano 11 naruszeń granicy państwowej. W kolejnych latach liczba ta ulegała zmniejszeniu, a od roku 2017 funkcjonariusze pełniący służbę na tym odcinku nie odnotowali żadnych naruszeń granicy. 

W toku realizacji projektu w 2013 r., na 27-kilometrowym odcinku granicy FIMA zbudowała wieże obserwacyjne wyposażone w kamery dzienne i noktowizyjne, zamontowała mobilne czujniki sejsmiczne oraz specjalny radar. Ponadto, zostało stworzone i zainstalowane oprogramowanie zarządzające i sterujące systemem, odpowiadające warunkom litewskiej granicy. Przed realizacją projektu w 2013 roku funkcjonariusze strażnicy granicznej Vileikiai zapewniali fizyczną ochronę granicę.