preloader
  • Robert Zdunek
    Robert Zdunek
    Prezes Zarządu Fima Polska

    Nasza siła tkwi w świadczeniu kompleksowych usług i bogatej ofercie rozwiązań z zakresu budowy i integracji infrastruktury technicznej. To solidna podstawa udanego rozwoju FIMA w Polsce.