FIMA – išmanios infrastruktūros sprendimų bendrovė, įgyvendinanti strateginės reikšmės projektus tarptautiniu mastu. Tokiuose projektuose verslo etika, skaidrumas, sąžininga konkurencija yra kertiniai reikalavimai,  kurie kuria pasitikėjimą, skatina sąžiningo verslo plėtrą. Esame įsipareigoję savo darbuotojams, verslo partneriams, tiekėjams, klientams siekti aukščiausių veiklos standartų ir iš jų  tikimės to paties.

Visi mes esame suinteresuoti, kad viešosios institucijos visuomenės lėšas naudotų efektyviai ir konkurencingoje rinkoje įsigytų geriausiai visų mūsų poreikius atitinkančias, ekonomiškai naudingiausias paslaugas, o verslas sąžiningai konkuruotų, kurdamas inovacijas, naujus produktus ir siekdamas didesnio efektyvumo. Korupcija su šiais tikslais yra nesuderinama.

Suprantame verslo vaidmenį ir atsakomybę visuomenei, todėl  būdami socialiai atsakinga įmone, laikomės aukščiausių etikos standartų. Korupcija, protekcionizmas, nepotizmas – nėra ir nebus toleruojami tiek bendrovėje FIMA, tiek jos dukterinėse įmonėse.

Tikime tuo, ką darome, ir savo verslo tikslų siekiame vadovaudamiesi pažangos, patikimumo ir lyderystės principais, sąžiningai ir skaidriai kurdami pridėtinę vertę visuomenei.

FIMA Generalinis direktorius

Vytautas Zinkevičius